VGL Utveckling AB, org. nr: 556754-5016, Brehogsvägen 5, 457 32 Tanumshede (”VGL”) kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till VGL såsom namn, personnummer, ålder, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Syftet med behandlingen är att VGL ska kunna uppfylla sina åtaganden mot dig, för att administrera din intresseanmälan, för att kunna förse dig med den information och de tjänster som du begär, för uppföljning av försäljning/produktutveckling från VGL och ansluten mäklare samt för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster. Behandlingen sker också för att kunna utveckla och förbättra VGL:s produkter och tjänster. I samband med detta kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till och behandlas av andra bolag inom den koncern i vilken VGL ingår.

VGL kan komma att kontakta dig för marknadsföringsändamål via telefon, sms eller till din e-postadress. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber VGL dig att meddela detta genom att skriva till VGL på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller till VGL Utveckling AB, Brehogsvägen 5, 457 32 Tanumshede.

VGL är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. När du skickar in intresseanmälan till projektet och/eller objekt på VGLs webbplats, samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till VGL på VGL Utveckling AB, Brehogsvägen 5, 457 32 Tanumshede.

Dina personuppgifter kan komma att sparas för marknadsföringsändamål i upp till tolv månader efter det att ditt kundförhållande med VGL har upphört. VGL ser dig som kund under den tid som du använder någon tjänst som VGL tillhandahåller. Du har rätt att en gång om året efter skriftlig begäran till VGL på ovan angiven postadress få information om vilka personuppgifter som VGL har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att VGL rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.