Vi på VGL Bostäder brinner för och känner stolthet i att få utveckla idéer och visioner och att exploatera bostäder från råmark till inflyttningsfärdiga bostäder - antingen i egen regi eller i partnerskap med andra investerare. Vi vill hjälpa dig att hitta ditt drömboende till rätt pris

VGL Bostäder är en del i VGL Utveckling AB som till stora delar ägs av grundaren Kenneth Myrvold. Den andra större ägarparten i VGL Utveckling är det stora norska byggföretaget Betonmast AS (www.betonmast.no). I våra projekt är det VGL Bostäder som är projektledare, utvecklar och säljer våra bostäder och Betonmast bygger dem.

Rätt läge är en förutsättning för att lyckas med bostads- och fastighetsprojekt, så därför håller vi alltid ögonen öppna efter nya intressanta lägen. Det kan vara allt från förvärv av råmark, fastigheter där detaljplan vunnit laga kraft eller bebyggda fastigheter med pågående verksamhet som kan utvecklas.