Här beskriver vi stegen fram till att du är ägare till ett boende i en bostadsrättsförening.

Steg 1 Intresseanmälan

När du finner intresse för något av våra bostadsprojekt gör du en intresseanmälan till VGL Bostäder. Det gör du via vår hemsida eller ringer ansvarig mäklare för projektet. Bostäderna säljs till fast pris och enligt principen ”först till kvarn”.

Steg 2 – Bokningsavtal

När du bestämt dig för den bostad du önskar, skriver vi ett bokningsavtal för att bekräfta ditt intresse för bostaden. Vid tecknande av bokningsavtalet erlägger man en bokningsavgift. Om projektet inte genomförs återbetalas bokningsavgiften av VGL Bostäder.

Steg 3 - Förhandsavtal

Vid tecknande av förhandsavtal uppstår ett bindande avtal mellan föreningen och dig som köpare. Den ekonomiska kalkylen är då granskad och intygsgiven av två av Boverket godkända intygsgivare. Vid tecknande av förhandsavtal erlägger du som köpare en förskottsbetalning som utgör en del av den totala insatsen. Förskottsbeloppet kan variera mellan de olika projekten och beroende av ditt boendes totala insats. Förhandsavtalet är bindande och får inte överlåtas.

Steg 4 – Ev. tillvalsbeställning

När du tecknat förhandsavtal och betalt förskottet kommer du att erbjudas att göra personliga val vad gäller inredning utöver grundstandard. Ett särskilt avtal tecknas för tillvalen då det är viktigt att hålla de tider som anges i projektet. Vanligtvis betalas hälften av inredningsvalen vid kontraktsskrivningen och resterande senast på tillträdesdagen.

Steg 5 – Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal tecknas strax innan tillträdesdagen och inflyttningen. Den ekonomiska planen är då granskad, intygad och även registrerad hos Bolagsverket. Vid tillträde skall resterande del av insatsen och ev tillval inbetalas.

Steg 6 – Slutbetalning

För att du skall få dina nycklar skall slutbetalning (enl steg 5 ovan) vara bostadsrättsföreningen till handa senast på tillträdesdagen. Du måste kunna visa kvitto från bankkontor (ej internetbankskvitto) på att du gjort slutbetalning av såväl insatsen som eventuell upplåtelseavgift och ev tillval av inredning.

Steg 7 – Inflyttning och besiktning

Inför inflyttning genomförs en slutbesiktning av din bostad för att säkerhetsställa att bostaden uppfyller de regler och normer som krävs. Vid besiktning närvarar en oberoende besiktningsman. Eventuella brister noteras och skall åtgärdas så snart som möjligt. En garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktning.